Požiadavka zamietnutá

Požadovaná URL bola zamietnutá, kontaktujte správcu webu, ktorému poskytnite nasledovné ID: 13475981975163585540

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 | 821 09 Bratislava | Slovenská republika
Podateľňa | Úradné hodiny: Pondelok-piatok: 8.00 - 15.00 | Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30