Skip to main content

KONTAKTY

E-mail (všeobecný):

E-mail (J. Daňko):

E-mail (J. Fehér):

E-mail (B. Klučiarová):

E-mail (M. Pukanová):


Granty EHP a Nórska:

Úrad pre verejné obstarávanie:

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj:

zodpovednevo@uvo.gov.sk

jozef.danko@uvo.gov.sk

jan.feher@uvo.gov.sk

barbora.kluciarova@uvo.gov.sk

michaela.pukanova@uvo.gov.sk


https://www.eeagrants.sk/

https://www.uvo.gov.sk/

https://www.oecd.org/