Skip to main content

KONTAKTY

E-mail (všeobecný):

E-mail (T. Slávik):

E-mail (L. Plaštiaková):

E-mail (Y. Eren):


Granty EHP a Nórska:

Úrad pre verejné obstarávanie:

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj:

zodpovednevo@uvo.gov.sk

tomas.slavik@uvo.gov.sk

lucia.plastiakova@uvo.gov.sk

yasemin.eren@uvo.gov.sk 


https://www.eeagrants.sk/

https://www.uvo.gov.sk/

https://www.oecd.org/