Skip to main content

Lucia Plaštiaková

Odbor: Odbor vzdelávania a spoločensky zodpovedného VO
Oddelenie: Oddelenie medzinárodnej spolupráce a spoločensky zodpovedného VO
Štúdium: Právo
Hlavné zameranie v projekte: Tvorba metodiky a vzdelávanie

Hlavný cieľ v projekte:

Hlavným cieľom je zvýšenie používania MEAT kritérií u verejných obstarávateľov/obstarávateľov s poukázaním na ich výhody so zameraním na podporu a motiváciu na ich uplatnenie v praxi. Taktiež predstaviť verejným obstarávateľom/obstarávateľom zákonné možnosti ich aplikácie vo verejnom obstarávaní.

Yasemin Eren

Odbor: Odbor vzdelávania a spoločensky zodpovedného VO
Oddelenie: Oddelenie medzinárodnej spolupráce a spoločensky zodpovedného VO
Štúdium: Ekonómia
Hlavné zameranie v projekte: Tvorba metodiky a vzdelávanie

Hlavný cieľ v projekte:

Za najdôležitejší cieľ v tomto projekte považujem poukázať verejným obstarávateľom/ obstarávateľom na výhody využívania kombinácie ekonomických a kvalitatívnych kritérií v procese verejného obstarávania, vďaka čomu získajú väčšiu hodnotu obstaraného tovaru, služby alebo stavebnej práce.