Skip to main content

Je neuveriteľné ako rýchlo ubieha rok 2022 a opäť nastal čas pozrieť sa späť a zhodnotiť uplynulých 6 mesiacov.

V tomto období sme dokopy zorganizovali 8 školení pre verejnosť a jedno pre…

Zisti viac

Jedným z cieľov nášho projektu, Zodpovedné verejné obstarávanie, ktorý je financovaný z Grantov EHP, je podporovať u vás, verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov aplikáciu MEAT kritérií vo vami…

Zisti viac

V rámci projektu Zodpovedné verejné obstarávanie, ktorý implementujeme vďaka podpore Grantov EHP, pripravujeme sériu dokumentov Príklady dobrej praxe s MEAT kritériami. Prostredníctvom tejto série…

Zisti viac

Dnes sme zorganizovali školenie „Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov“ špeciálne pre zamestnancov Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej…

Zisti viac

Kapacita školenia bola naplnená. Ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš záujem. Pre tých, ktorí sa na školenie nestihli prihlásiť, no aj pre všetkých ostatných chceme dať do pozornosti, že ďalšie školenia sa…

Zisti viac

V súvislosti s vydanou analýzou s názvom „Posilnenie hodnoty za peniaze v systéme verejného obstarávania v Slovenskej republike“ Vám predstavujeme nadväzujúci dokument v podobe Stratégie na podporu…

Zisti viac

S veľkou radosťou by sme Vás týmto chceli pozvať na ďalšie školenia s názvom „Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 16.02.2022, 17.02.2022 a 23.02.2022 v čase: 9.00 -…

Zisti viac

V priebehu mesiaca január sme sa naplno pustili do školiaceho procesu a zorganizovali sme tri školenia s témou „Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov“. Sme veľmi vďační za Váš neprestávajúci záujem…

Zisti viac

S blížiacim sa koncom roka, je dobré sa na chvíľu zastaviť, obrátiť sa späť a zosumarizovať všetko, čo sa nám v priebehu týchto všetkých dní podarilo dosiahnuť. V rámci projektu Zodpovedné verejné…

Zisti viac

Dovoľte zaželať Vám veselé a pokojné Vianočné sviatky strávené v kruhu najbližších plné radosti, pohody a pokoja a taktiež aj úspešný vstup do Nového roku 2022.

Projektový tím ZodpovednéVO

Zisti viac