Skip to main content

Nový podcast o projekte „Zodpovedné verejné obstarávanie“

V rámci projektu sme si pripravili aj podcast na jeho priblíženie verejnosti.

Ako úrad využíva peniaze z tzv. „Nórskych fondov“?  Napríklad na osvetu MEAT kritérií. Ich podstatou je získať čo možno najvyššiu kvalitu za prijateľnú cenu. Teda aby sa v súťažiach nehodnotila len cena, ale aby sa čo najefektívnejšie napĺňal princíp „hodnoty za peniaze“.

Autorka podcastu Michaela Pukanová, ktorá je referentkou oddelenia štrukturálnych fondov a európskej agendy na Úrade pre verejné obstarávanie, nám v najnovšom podcaste predstaví projekt „Zodpovedné verejné obstarávanie“, ktorý získal finančné prostriedky z Grantov EHP, a zároveň bol tento projekt spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Celý podcast si môžete vypočuť tu.