Skip to main content

Sumarizácia roku 2021

S blížiacim sa koncom roka, je dobré sa na chvíľu zastaviť, obrátiť sa späť a zosumarizovať všetko, čo sa nám v priebehu týchto všetkých dní podarilo dosiahnuť. V rámci projektu Zodpovedné verejné obstarávanie sme sa neustále počas roku 2021 snažili napĺňať naše interné a projektové ciele.

V priebehu roku 2021 sme vytvorili  niekoľko propagačných materiálov v rámci projektu. Medzi tie najvýraznejšie patria:

 • Analýza mapujúca stav využívania MEAT kritérií na Slovensku s názvom „Posilnenie hodnoty za peniaze v systéme verejného obstarávania v Slovenskej republike“
 • Vytvorili sme pravidelnú rubriku v rámci projektovej webovej stránky – Rozhovory s odborníkmi, v rámci ktorej sa experti z oblasti verejného obstarávania delia o svoje skúsenosti, rady a nápady ohľadom aplikácie MEAT kritérií a využívaní prípravných trhových konzultácií
 • Okrem toho sme pravidelne na webe publikovali zaujímavé články týkajúce sa tém MEAT kritérií
 • Všetky výstupy a články sme pravidelne uverejňovali aj na projektovom Instagrame
 • V druhej polovici roku sme spustili taktiež aj oficiálny profil projektu Zodpovedné verejné obstarávanie na sociálnej sieti Facebook, aby sme tak boli bližšie širšiemu okruhu ľudí, odborníkov, ale aj laikov, ktorí sa zaujímajú o tieto témy
 • V neposlednom rade sme zorganizovali úvodné školenie: Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov
 • Nakoniec je potrebné spomenúť veľmi podnetné stretnutia s našimi kolegami z OECD,  no predovšetkým to, ktoré sa uskutočnilo aj za prítomnosti zástupu Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky, konkrétne s riaditeľom odboru verejného obstarávania, pánom Ondrejom Kurucom.

Spomínané prvé, z mnohých plánovaných školení bolo uskutočnené 15.12.2021 a zameriavalo sa predovšetkým na predstavenie výsledkov analýzy, základné informácie, ktoré potrebujete vedieť o MEAT kritériách a  rovnako na prípravné trhové konzultácie spolu s vysvetlením vzorcov. Časť školenia sa venovala aj príkladom z praxe. Na úvodné školenie sa prihlásilo 30 účastníkov. Kapacita školenia sa naplnila za neuveriteľných 23 hodín 45 minút a 43 sekúnd, pričom 20% z prihlásených malo 0-2 roky praxe vo verejnom obstarávaní, 20% 3-5 rokov praxe a 60% prihlásených uviedlo, že majú 5 a viac rokov praxe.

Pri sumarizácií je ale dobré hľadieť aj do budúcna a na základe vykonaného si stanoviť nové ciele, niečo ako novoročné predsavzatia a toto sú tie naše na rok 2022:

 • Plánujeme naplno rozbehnúť školiaci proces a pripravujeme školenia aj pre stredne pokročilých a najskúsenejších verejných obstarávateľov, rozdelené taktiež podľa veľkosti, kľúčového postavenia vo vzťahu k objemu obstarávaných predmetov zákaziek alebo ich zamerania na kľúčových verejných obstarávateľov, stredných verejných obstarávateľov a malých verejných obstarávateľov
 • Začiatkom roku zverejníme na projektovom webe Stratégiu na podporu využívania MEAT kritérií na Slovensku, v ktorej bližšie špecifikujeme ciele a plány v rámci implementácie projektu
 • V spolupráci s projektovým partnerom - OECD je na pláne vydať 2 metodiky, ktoré sa svojím obsahom budú týkať MEAT kritérií, ich benefitom, základným zákonitostiam pri ich využívaní a pod.
 • Taktiež budeme vydávať krátke dokumenty obsahujúce príklady dobrej praxe predovšetkým z prostredia slovenského verejného obstarávania, ale taktiež až zo zahraničia
 • A nakoniec bude taktiež v druhej polovici roku 2022 zorganizovaný veľký medzinárodný workshop s odborníkmi z rôznych štátov, ktorí sú expertami na oblasť MEAT kritérií, aby sa s Vami podelili o svoje dlhoročné skúsenosti.

Ďakujeme Vám všetkým za Vašu priazeň pri napĺňaní cieľov projektu a za Vašu kooperáciu, pozitívnu odozvu a nadšené reakcie na našu prácu. Veľmi sa tešíme, čo nám prinesie rok 2022 a takto nakoniec by sme Vám tiež chceli opäť zaželať krásne a šťastné Vianočné sviatky v kruhu najbližších a úspešný vstup do nového roku 2022.