Skip to main content

Uskutočnili sme stretnutie s ďalšími odborníkmi na tému „obstarávanie cyklotrás“

V rámci nášho projektu Zodpovedné verejné obstarávanie sme tento týždeň dňa 13.11.2023 opäť zorganizovali stretnutie pracovnej skupiny, zamerané na obstarávanie cyklotrás a iných stavebných prác v regiónoch, s využitím kritériá najlepšieho pomeru ceny a kvality.

K účasti sme pozvali nových skúsených odborníkov z Magistrátu Hlavného mesta Bratislava, mesta Šaľa, Slovenskej komory architektov a Cyklokoalície, ktorí svojimi skúsenosťami významne prispeli k diskusii.  

Na stretnutí sme detailne diskutovali o obsahu metodiky a definitívne sme sa zhodli na základných kvalitatívnych kritériách, ktoré by mohli byť využité pri obstarávaní cyklotrás a iných stavebných prác.

Tieto stretnutia naberajú pozitívny smer a veľmi sa tešíme, keď Vám predstavíme túto plánovanú metodiku.