Skip to main content

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

Dovoľte zaželať Vám veselé a pokojné Vianočné sviatky strávené v kruhu najbližších plné radosti, pohody a pokoja a taktiež aj úspešný vstup do Nového roku 2022.

Projektový tím ZodpovednéVO