Skip to main content

Bolo uskutočnené prvé školenie k projektu s názvom "Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov"

Screenshot zo školenia "Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov" zo dňa 15.12.2021

Dňa 15.12.2021 sme uskutočnili prvé projektové školenie zamerané na úvodnú osvetu o MEAT kritériách, ktoré bolo učené primárne pre začiatočníkov. 

Všetkým zúčastnným účastníkom ďakujeme za účasť. Otázky vyplynuté zo školenia zozbierame a budeme postupne zverejňovať tu na stránke v spločnom dokumente kde ich budete môcť aj spätne nájsť.

Vďaka veľkému záujmu budeme organizovať ďalšie školenia na túto tému v januári budúceho roka. Pre aktuálne info sledujte našu stránku a sekciu "Plánované školenia"