Skip to main content

Kontinuálne vzdelávanie členov tímu

Vzdelávanie v rámci projektu predstavuje jeho veľmi dôležitú časť, a to nie len vzdelávanie navonok ale aj dovnútra. Snažíme sa, aby členovia nášho tímu boli všestranne pripravení na výzvy ktoré tento projekt prinesie a sme radi keď s nami OECD zdieľa užitočné poznatky z ich praxe.

Aj preto sa členovia projektového tímu minulý týždeň zúčastnili na školení organizovanom našim projektovým partnerom OECD.

Školenie bolo zamerané na vytváranie stratégie a na kľúčové aspekty ktoré je dôležité pri jej tvorbe neopomenúť. Odborníci z OECD nám vo svojej prezentácií odprezentovali zaujímavé postrehy, ktoré vyplynuli z ich niekoľkoročných skúseností s tvorbou podobných dokumentov a zároveň sme sa spoločnou diskusiou dopracovali k podnetným nápadom ako vypracovať stratégiu k projektu tak, aby sa nám čo najefektívnejšie podarilo dosiahnuť cieľ, ktorým je posilnenie princípu „hodnoty za peniaze“.