Skip to main content

Analýza „Posilnenie hodnoty za peniaze v systéme verejného obstarávania v Slovenskej republike“ dostupná už aj v slovenčine

Ako sme nedávno avizovali, v spolupráci s našim projektovým partnerom  OECD bola vypracovaná analýza využívania MEAT kritérií v našej krajine s názvom „Posilnenie hodnoty za peniaze v systéme verejného obstarávania v Slovenskej republike“.

Jej hlavným cieľom bolo zdokumentovať aktuálnu situáciu na Slovensku v rámci využívania iných kritérií na vyhodnotenie ponúk než je kritérium najnižšej ceny. V uvedenej analýze je zmapovaná národná situácia spolu s porovnaním s inými krajinami v Európe, s detailnejším pohľadom na oblasť dopravy a zdravotníctva.

Sme radi, že môžeme predstaviť aj preloženú verziu anglického originálu „Strengthening value for money in procurement system of Slovak Republic“ ktorá je od dnes dostupná v slovenskej verzii tu.